Skip to main content

Wanneer het verleden altijd aanwezig is...

Herken je dit?

 • Je hebt iets naars meegemaakt en het laat je niet los?
 • Je hebt last van bepaalde herinneringen en daar wil je graag de lading van af?
 • Je hebt last van bepaalde beelden en de bijbehorende lichamelijke en/of emotionele reacties belemmeren je in je dagelijks leven?
 • Je vindt jezelf diep van binnen niet de moeite waard of niet goed genoeg?
 • Je ondervindt last van een specifieke angst en/of fobie?
 • Je slaapt onrustig of slecht, hebt nachtmerries en daar lig je wakker van?
 • Je piekert veel en/of maakt je overmatig zorgen?
 • Je voelt je vaak machteloos, boos of je ervaart andere emoties, die je beperken?
 • Je bent bang om de controle te verliezen?
 • Je last van paniek, spanning of onzekerheid en hierdoor vermijd bepaalde situaties?
 • Je wilt graag wat sterker in je schoenen staan?
 • Je zelfvertrouwen kan wel een upgrade gebruiken?
 • Je wilt meer ontspannen?
 • Je komt niet verder door er over te praten?
 • Je wilt er voor eens en voor altijd mee afrekenen?

Hoe fijn zou het zijn als….

 • Je bevrijd wordt van dat wat jou beperkt om te ontspannen?
 • Je weer voluit kunt leven?
 • Je weer rust en kalmte in je hoofd en in je lijf ervaart en al snel vergeet dat het ooit anders voor je was?
 • Je nu écht ergens mee afrekent?
 • Jouw slaap verbetert en je je weer energiek voelt?
 • Jij weer de regie hebt over jouw leven, dat jij jouw leven leeft, vol zelfvertrouwen?
 • Je meer veerkracht en emotionele stabiliteit ervaart en een gevoel van veiligheid in jezelf?

Havening Techniques® gaat je helpen!

Herken je dit?

 • Je hebt iets naars meegemaakt en het laat je niet los?
 • Je hebt last van bepaalde herinneringen en daar wil je graag de lading van af?
 • Je hebt last van bepaalde beelden en de bijbehorende lichamelijke en/of emotionele reacties belemmeren je in je dagelijks leven?
 • Je vindt jezelf diep van binnen niet de moeite waard of niet goed genoeg?
 • Je ondervindt last van een specifieke angst en/of fobie?
 • Je slaapt onrustig of slecht, hebt nachtmerries en daar lig je wakker van?
 • Je piekert veel en/of maakt je overmatig zorgen?
 • Je voelt je vaak machteloos, boos of je ervaart andere emoties, die je beperken?
 • Je bent bang om de controle te verliezen?
 • Je last van paniek, spanning of onzekerheid en hierdoor vermijd bepaalde situaties?
 • Je wilt graag wat sterker in je schoenen staan?
 • Je zelfvertrouwen kan wel een upgrade gebruiken?
 • Je wilt meer ontspannen?
 • Je komt niet verder door er over te praten?
 • Je wilt er voor eens en voor altijd mee afrekenen?

Hoe fijn zou het zijn als….

 • Je bevrijd wordt van dat wat jou beperkt om te ontspannen?
 • Je weer voluit kunt leven?
 • Je weer rust en kalmte in je hoofd en in je lijf ervaart en al snel vergeet dat het ooit anders voor je was?
 • Je nu écht ergens mee afrekent?
 • Jouw slaap verbetert en je je weer energiek voelt?
 • Jij weer de regie hebt over jouw leven, dat jij jouw leven leeft, vol zelfvertrouwen?
 • Je meer veerkracht en emotionele stabiliteit ervaart en een gevoel van veiligheid in jezelf?

Jij hebt alles in je om je weer ontspannen, veilig en vertrouwd te voelen. Soms weet je alleen niet meer hoe je bij deze innerlijke rust komt. Samen ontdekken we welke herinneringen, gevoelens en gedachten hierover jou nog in de weg staan. We creëren een veilige haven voor jezelf, waar je herstel kan beginnen.

Trauma

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Een groot deel van die ervaringen ‘verwerk’ je op eigen kracht. Soms ontwikkelen zich mentale of fysieke klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder nare, beangstigende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Maar ook klachten waarvan je de herkomst niet kunt herleiden. Je begrijpt niet waarom je op bepaalde momenten heftig of emotioneel reageert.

Havening is bedoeld voor de behandeling van deze en andere trauma gerelateerde angstklachten.

Dit zijn klachten die zijn ontstaan als gevolg van een nare gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Een trauma is een gebeurtenis of een reeks aan gebeurtenissen die ingrijpend waren voor je en die impact hebben op je huidige gedrag gedachten en gevoelens. Het gaat om een angstige of stressvolle situatie die je deed verkrampen, verstijven of bevriezen. Soms herinner je je het moment niet eens als traumatisch. Maar je lichaam onthoudt het wel.

Het kan iets heel ‘eenvoudigs’ zijn: je wilde helpen en je werd uitgelachen; je werd genegeerd door vriendinnen; er werd opgeschept over je broertje of zusje waardoor je het gevoel kreeg dat je er niet toe deed. Zo’n gebeurtenis lijkt eenvoudig, maar de impact is groot. En het kan ook een zeer heftige gebeurtenis zijn: vernedering, harde opvoeding, overlijden van een naaste, ongeluk, mishandeling. Door een trauma ben je vaak onbewust iets over jezelf gaan geloven: ik ben niet goed genoeg, ik ben niet lief genoeg, ik ben schuldig, ik kan niemand vertrouwen, ik ben niet de moeite waard, etc.

Bij het ontstaan van trauma spelen vier onderdelen een belangrijke rol. Allereerst heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden, die door je emotionele brein als levensbedreigend wordt ervaren. Dit kan iets zijn dat je zelf hebt ervaren, maar het kan ook bij het zien dat het iemand anders overkomt, of bij het horen over iets dat een ander is overkomen.

Ten tweede moet de gebeurtenis een betekenis voor jou hebben en een emotionele reactie oproepen. Dit is afhankelijk van de mate van gehechtheid. Dit kan aangeboren zijn of aangeleerd. Wij zijn bijvoorbeeld gehecht aan ons leven, ons lichaam, onze omgeving en aan verbinding. Er komt geen emotionele reactie zonder gehechtheid en geen trauma zonder emotionele reactie.

Een derde onderdeel is de conditie van je brein, mogelijk is je brein meer vatbaar of kwetsbaar op het moment van de gebeurtenis. Hierdoor is je vermogen om de emotionele reactie te reguleren verminderd. Dit worden o.a. beïnvloed door vermoeidheid, eerdere ervaringen uit het verleden of huidige ervaringen zoals je stemming, je gezondheid, aanwezige pijn, hormonale schommelingen, slecht slapen, je relatie, je werk, een stressvolle periode, etc.

Het laatste onderdeel is dat de gebeurtenis een moment heeft waarbij je het gevoel had dat er geen uitweg was – fysiek of mentaal.

Als jouw brein vervolgens wordt getriggerd op een soortgelijke manier kan dat dezelfde nare gevoelens oproepen. Je reageert op eenzelfde manier, zoals de eerste keer dat je het trauma of de ervaring opdeed. Vaak reageert je lichaam zelfs al onbewust, voordat je bewust de trigger opmerkt.

Waarvoor is Havening nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten, waaronder eetstoornissen en verslavingen. Om deze reden pas ik Havening o.a. ook bij emotie-eten en roken toe, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Daarnaast kan Havening de emotionele wortels bij chronische pijn verminderen, emotionele momenten in het moment verlichten, innerlijke blokkades opheffen, je veerkracht vergoten en de impact van chronische negatieve stress verminderen.

Ook wanneer je niet precies weet waar jouw klachten vandaan komen, kan Havening uitkomst bieden.

Wat is Havening?

Het woord ‘Havening’ komt van het Engelse woord voor thuishaven. Havening brengt je naar een ‘haven’; een veilige plek waar je herstel kan beginnen.

Het is een psychosensorische therapie die vanuit neurowetenschappen is ontwikkeld om je te helpen problemen te overwinnen die het gevolg zijn van traumatische of stressvolle gebeurtenissen. Het stelt je in staat om deze gebeurtenissen en de bijbehorende negatieve emoties te verwerken.

Ook kan hiermee makkelijk, snel en effectief een groot deel aan stress en angst gerelateerde klachten worden opgelost. Daarnaast kan deze methode gebruikt worden voor het stimuleren van persoonlijke groei en het opbouwen van veerkracht.

Havening is een combinatie van technieken die gericht is op het herstel van het zelf-herstellend vermogen van het brein.

Onder andere door fysieke aanraking van het gezicht, de handpalmen en de armen in combinatie met psychologische afleiding. Dit creëert een gevoel van rust en veiligheid en maakt het mogelijk dat traumatische herinneringen kunnen transformeren.

Een Havening sessie werkt kalmerend en ontspannend en geeft meteen positieve helende resultaten:

Je hoeft hierbij niet telkens je hele verhaal te vertellen of onnodig lang de nare gevoelens te beleven.

Havening Techniques® zijn ontwikkeld door Dr. Ronald A. Ruden en zijn broer Dr. Steven J. Ruden.

Hoe gaat Havening in zijn werk?

Tijdens een Havening sessie activeren we kort de traumatische gebeurtenis of emotionele herinnering. Dit doen we door de gebeurtenis kort terug te halen in je gedachten. Door hieraan terug te denken, wordt het emotionele centrum van je brein geactiveerd, waar dit trauma ligt opgeslagen.

Het proces van Havening  vereist vervolgens aanraking. Dit wordt de Havening Touch™ genoemd. Deze sensorische input zijn eenvoudige aanrakingen van het gezicht, de handpalmen en de armen. Dit kan door jou zelf of door mij als therapeut  worden toegepast. Deze aanrakingen zorgen ervoor dat er tegelijkertijd deltagolven in het brein worden opgewekt.

Door deze deltagolven komen er stoffen vrij die de elektrochemische conditie van het emotionele centrum in ons brein veranderen. Hierdoor wordt de negatieve emotionele lading losgekoppeld van de traumatische herinnering. Het creëert zeer snel opmerkelijke en blijvende resultaten. Deze deltagolven hebben het positieve bijeffect dat ze de gelukshormonen in het brein verhogen, zoals serotonine, GABA en oxytocine.

Tegelijkertijd werken we met aangename psychologische afleidingstechnieken. Door het werkgeheugen te belasten met eenvoudige opdrachten, verdwijnt de nare herinnering uit dit werkgeheugen. Dit gebeurt op een veilige, respectvolle en afgestemde interactie met jou, waardoor je op een zachte en helende manier aan het verwerken bent.

De emotie zal na een sessie losgekoppeld zijn van de traumatische ervaring of stressvolle herinnering, deze voelt neutraal. De rust keert terug, de lichamelijke klachten die in de loop der tijd zijn ontstaan kunnen verdwijnen. Angsten, spanningen, fobieën, en trauma’s die al jaren aanwezig zijn kunnen zo in relatief korte tijd verdwijnen.

We geven de zenuwcellen in je brein de mogelijkheid om nieuwe, positieve verbindingen aan te maken, waardoor je veerkrachtiger wordt. Het fijne en bijzondere aan deze techniek is dat je dit ook zelf in allerlei situaties kunt toepassen. Wanneer je niet precies weet waar een klacht of probleem is begonnen, of als er geen duidelijke herinnering is, dan kunnen we werken met de symptomen of klachten die je ervaart.

Het resultaat van de behandeling: je wordt niet langer getriggerd of ontregeld door oude (bewuste of onbewuste) pijnlijke herinneringen en ervaringen en er ontstaat ruimte voor nieuw gedrag.

Dit is in principe een blijvende verandering: je geheugen is niet langer verbonden met een trauma, het is slechts een ervaring uit het verleden, losgemaakt van de emotie.

Wat bied ik?

Ik ben onder andere opgeleid in Havening Techniques® en zet deze techniek in als tool om jou zo snel mogelijk te helpen met het realiseren van je doelstelling. Met Havening kunnen we zowel de lading van herinneringen uit het verleden af halen, in het hier en nu je draagkracht en veerkracht vergroten, als wel de angst voor bepaalde toekomstbeelden ontkrachten. Je leert de techniek ook bij jezelf toe te passen. Je kunt dit thuis gebruiken om te ontspannen en om om te gaan met bepaalde gevoelens, zodat je beter kunt slapen of om veerkracht op te bouwen.

De ervaring is dat behandeling met Havening kort en krachtig is en met blijvende positieve resultaten.
Over het algemeen zijn er, afhankelijk van je specifieke doelstelling 1 tot 3 sessies nodig om een probleem op te lossen dan wel de klachten sterk te doen verminderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij Havening gaat het om een goede samenwerking tussen jou en mij. Daarom begint een traject altijd met een gratis en vrijblijvende telefonische kennismaking 30 minuten. Deze kun je zelf inplannen in mijn agenda via deze link:

Tijdens de kennismaking kijken we samen of er een klik is en of het goed voelt om samen te gaan werken. Indien dit voor ons allebei zo voelt, zullen we vervolgens een eerste afspraak inplannen.
Je krijgt dan een mail van mij waarin je afspraak wordt bevestigd en waarin allerlei praktische informatie staat vermeld. Ook stuur ik je een intakeformulier, drie draagkracht testen, om te checken of Havening een geschikte therapie voor je is en een behandelovereenkomst.

Een eerste sessie duurt maximaal 2 uur. We beginnen de eerste sessie altijd met een uitgebreid voorgesprek. Tijdens dit voorgesprek neem ik graag de tijd om te bespreken hoe Havening precies werkt en wat ik van jou verwacht tijdens de sessies. Tijdens het voorgesprek bespreken we ook eventuele vragen en/of opmerkingen. Wederzijdse verwachtingen komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast bespreken we uiteraard ook jouw doelstelling voor de therapie.
Wanneer we jouw doelstelling helder hebben en al je vragen zijn beantwoord, zullen we beginnen met de Havening.

Zelf-Havening

In deze sessie leer ik je ook om Havening zelf toe te passen. Deze techniek zorgt ervoor dat jij in je dagelijks leven stress af kan voeren en veerkracht kan opbouwen. Zodat jij na onze sessies zelf de techniek in handen hebt.

Heb je nog vragen?

Kijk dan helemaal onderaan deze pagina nog even bij de ‘veel gestelde vragen’.
Staat jouw vraag er niet bij?
Mail me dan gerust!

Wat vraag ik van jou?

Ik beloof jou dat ik mijn volledige kennis en ervaring in zal zetten om jou te helpen je doelstellingen te behalen. Als therapeut weet ik wat ik moet doen om jou naar je eigen oplossing te begeleiden.
Wat ik van jou vraag is 100 % commitment en dat je mijn suggesties opvolgt.

Tarieven

Eerste sessie: €195

De eerste sessie duurt 1,5 tot 2 uur. De reden dat deze sessie langer duurt is vanwege het voorgesprek over Havening. En het bepalen van de juiste doelstelling. Ook leer ik je een krachtige zelf-Havening techniek.

Vervolgsessie: € 165

Vervolgsessies duren 1,5 uur.

Betaling

Voorafgaand aan de sessie via ideal of aansluitend aan de sessie contant of via een pinbetaling. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Als je de afspraak binnen die tijd afzegt, wordt de volledig geplande sessie in rekening gebracht.

Ben je er klaar voor? Plan een belafspraak via onderstaande knop.

Zij gingen je voor

Mezelf afgewezen voelen, niet goed genoeg voelen en stoeien met emoties, daarvoor kwam ik bij Petri. Na de afwijzing van mijn partner, die na 31 jaar besloot om met een jonge vrouw verder te gaan en daar samen weer een gezin mee te gaan bouwen, was er een goede vriend/ collega, die mij ook afwees, om allerlei redenen. Wat eindigde in non-contact met elkaar.
Dit alles was de reden voor mij om in deze therapie te gaan…
Wat ik heb bereikt is dat ik mezelf kan troosten, kan helen en gerust kan stellen. Het inzicht dat de afwijzing veel eerder al was geweest, dat het gevoel al in mij zat en dat ik daar nooit op deze manier bewust van was, is het grootste inzicht. Het grote verschil nu is mezelf weer thuis gebracht voelen, mezelf echt zien, mezelf tot rust kunnen brengen.
En vooral mezelf ervaren als een veilige haven waar de zee ontzettend kan golven en tekeer kan gaan, en waar het altijd weer rustig wordt, omdat ik verankerd ben met mezelf.
Hierdoor kan ik bij emoties en gevoelens die zo bekend zijn en in een patroon verstrengeld zijn geraakt in balans blijven. Door deze NU vanuit mijn veilige haven te ervaren, weet ik dat ik bij mezelf kan blijven, dat ik daardoor betere keuzes maak voor mezelf. Met als gevolg; het loslaten van oude patronen die mij altijd meer pijn bezorgden …. het voelt veilig en vertrouwd in mezelf ❣️
Bovenstaande motivatie is alle reden om een ander ook ByPetri te gunnen!

WilmaHavening Techniques®

Waar ik tegenaan liep toen ik bij Petri kwam waren mijn angsten en hyperventilatie, waardoor er steeds terugkerende problemen ontstonden.
De directe aanpak en het steeds terugkeren naar de kern bij de gesprekken vond ik het meest waardevol.
Het grote verschil is een veel beter inzicht hoe de angsten beginnen, waardoor ik er op in kan spelen. De Havening therapie heeft mij het meest geholpen.
Met als resultaat dat ik niet meer zo snel in paniek raak, mezelf zelfverzekerd voel en beter geloof in mijn eigen bevindingen.
Ik vond het zeer intensief, maar zeker doelgericht en daardoor ervaar ik nu ook zo'n goede resultaten.

ElviraHavening Techniques®

Ik zat voor mezelf in een vicieuze cirkel wat betreft zelfvertrouwen waar ik graag uit wilde komen, maar hiernaar mijn idee zelf niet uit kwam.
Ik wilde graag de cirkel doorbreken maar had het idee hier hulp bij nodig te hebben. En zo kwam Petri op mijn pad. Ik heb het eerste telefonische contact als zo fijn ervaren, dat ik er van overtuigd was dat dit de weg was die ik wilde inslaan.
Petri stelde me heel erg op mijn gemak. Ze liet me inzien dat het allemaal al in me zit en dat ik niet hoef te veranderen maar gewoon eerlijk mag blijven kijken. Je kan niet alleen maar geven. Inzichten gekregen dat ik meer kracht in me heb dan gedacht.
Dit gaf me vertrouwen om verder te gaan en te gaan staan voor wie ik ben. Je hebt me inzichten gegeven. Inzichten op vlakken waar ik niet gezocht zou hebben. Eigenwaarde een heel belangrijk iets is. En dat alles al in me zit.
Ik heb geleerd om te kijken naar de mooie dingen. Tijd te nemen voor mezelf, waardoor ik weer gas kan geven en dit een heel positief effect heeft op mijn omgeving. Ik heb geleerd dat ik zelf heel goed weet wat goed is voor me.
De prettige omgang en het inzicht dat je bij je hebt maakt jou tot een heel prettig persoon die ik graag aanraad. Professioneel, betrokken, betrouwbaar, doortastend, luisterend, eyeopener, lief, krachtig zijn zeker woorden die bij Petri horen.

K.Coaching traject met o.a. Havening Techniques®

Ik had emotionele en fysieke pijn.
Voelde als vastgelopen …
Mijn vriend gaf me zo’n duidelijke spiegel voor, wat maakte dat ik het nu echt 5 voor 12 vond en z.s.m. aan de slag wilde met deze pijn, die geheel bij mij lag, om het aan te gaan.
Ik vond de diversiteit aan behandelvormen ontzettend waardevol. Om juist in het moment te kijken wat mogelijk het meest helpend zou zijn. En het is keer op keer gebleken dat die vorm het meest passend was.
Het grote verschil is dat ik een hele grote emotionele ballast heb kunnen lossen en dan niet meer vanuit de ratio maar echt op het emotionele vlak. En handvatten hoe nu verder …
Ballast aanraken en lossen vanuit het onderbewustzijn.
Dus een langslepende ballast weg die daardoor op mijn fysieke lichaam drukte wat nu zeker lichter is.
En duidelijkheid in gedrag in het systeem van je gezin, daar ben ik zo blij mee!
Omdat Petri zoveel disciplines heeft kan ze zo makkelijk aanvoelen en schakelen naar dat wat helpend is door haar ervaring. Hierom zou ik anderen aanraden om naar haar te gaan.

Ze is duidelijk, begripvol/medelevend en dan bedoel ik in helpende vorm.
Ik zeg het gaat je altijd verder brengen op je pad!

AnkeCoaching traject met o.a. Havening Techniques®

Ik had veel onverwerkte trauma's uit het verleden. Pesten, gezinssituatie en daarbij reageerde ik veel uit paniek en niet in kalmte en zag ik veel dingen als persoonlijke aanval.
Je bent nooit te oud of te jong om met jezelf aan de slag te gaan. Ik dacht veel zelf te kunnen omturnen voor mijzelf, maar soms heb je net dat extra steuntje in de rug nodig voor de juiste visualisatie.
Voor mij heeft de Havening Techniques® enorm geholpen, omdat je dan toch de zaken aantikt die ertoe doen. En waarvan je niet verwacht dat die dus ongemerkt opgeslagen zitten in je lichaam en je daar enorm op reageert. De hypnotherapie vond ik lastiger, maar de sessie heeft me wel dichter bij mijzelf gebracht, omdat ik mijzelf kon zien staan als persoon.
Het omdenken en de handvaten die toegereikt zijn, maken het verschil dat je met een ander beeld, wat gegeven wordt ernaar kunt kijken, dan alleen je eigen vicieuze cirkel. Dat het dus niet altijd is wat je zelf denkt, maar het een groter verband heeft met elkaar.
Ik kan nu beter dingen visualiseren en ben een stuk rustiger. Zie niet alles als persoonlijke aanval.
Je geeft een veilig en vertrouwd gevoel en het fijne is; ik heb me altijd begrepen gevoeld, zonder dat er een oordeel aan vast zat. Gewoon puur, blanco begrip om mij verder te helpen.

StephanieCoaching traject met o.a. Havening Techniques®

Ik had last van angst/paniek aanvallen door mijn verleden met epilepsie.
Omdat een vriendin van mij, mij Petri adviseerde en hier positief over sprak, besloot ik er mee aan de slag te gaan.
Ik vond het heel fijn dat er iemand naar mij luistert en mij begreep zonder te zeggen: jaa maar zo erg is het toch niet, of ja maar alles gaat nu toch goed.
Ik heb geleerd dat het er gewoon mag zijn en dat er niks mis is met mij.
Ik voel me rustiger en relaxter. Ik pieker minder en het heeft me meer rust gegeven.
Ik heb mijn angst leren los te laten. Ik heb geleerd om niet altijd te luisteren naar mijn ego stemmetje. En geleerd hoe ik mezelf rustig kan krijgen. Ook heb ik geleerd dat als je ergens mee zit, dit gevoel er gewoon mag zijn.
Petri is heel aardig en begripvol, heeft een luisterend oor en doet er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen.

ManoukHavening Techniques®

Veelgestelde vragen

Met hoeveel sessies kan ik rekening houden?

Behandeltrajecten met Havening zijn wisselend in het aantal sessies. Het aantal sessies dat nodig is verschilt per doelstelling en per persoon. Over het algemeen zijn er 1 tot 3 sessies nodig om weer verder te kunnen.

Wanneer je voorheen psychisch gezond en veerkrachtig was en een enkele traumatische ervaring hebt opgedaan, kun je vaak in één enkele sessie herstellen.
Afhankelijk van je doelstelling of het probleem waarmee je komt, kan het soms meer omvatten.

Dit alles wordt uitgebreid besproken in de eerste sessie.

Kan ik na de sessie nog autorijden?

Ja, dat kun jij zeker. Ook na de sessie ben je weer volkomen alert.

Kan ik de Havening therapie vergoed krijgen bij mijn zorgverzekering?

Nee. Hoewel ByPetri is aangesloten bij een beroepsvereniging worden de behandelingen niet vergoed door de zorgverzekering.

Heb je nog een vraag of een probleem wat hier niet tussen staat?

Stuur me dan even een mailtje: [email protected]
Dan kom ik hier zo snel mogelijk op terug.

Of plan een gratis en geheel vrijblijvende telefonische kennismaking.

Gratis telefonische kennismaking

Aangesloten bij

ByPetri valt als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Klik op de logo’s om meer te lezen.

Registratie

CAT – registratienummer: 52992021-04-01

Petri Pennings is a certified practitioner of Havening Techniques. Havening Techniques is a registered trade mark of Ronald Ruden, 15 East 91st Street, New York. www.havening.org