Skip to main content

Disclaimer

Gebruik website

ByPetri besteedt er de uiterste zorg aan om jou als bezoeker van onze website juiste en volledige informatie te geven.
Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen helaas voorkomen en ByPetri kan dan ook geen garantie geven met betrekking tot juistheid van de inhoud van onze website.

We verstrekken alleen informatie over producten, diensten en services die door ByPetri worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling door ByPetri worden aangepast.

De informatie op onze website is slechts bedoeld als algemene informatie en uitdrukkelijk niet bedoeld als advies. Het is geen vervanging voor reguliere therapie of behandeling.

Bij twijfel altijd eerst naar de huisarts of specialist gaan, voordat je een afspraak met ByPetri maakt. Mijn persoonlijke resultaten zijn niet de graadmeter voor jouw resultaten. Iedereen is anders en de resultaten uiteraard ook.

Copyright

Het is niet toegestaan om teksten (artikelen/vlogs/blogs) en/of foto’s van onze site over te nemen zonder schriftelijke toestemming van ByPetri. Deze content is eigendom van ByPetri en is beschermd door auteursrecht. Je kunt toestemming per mail vragen op info@bypetri.nl.

Aansprakelijkheid

We hebben met grote zorgvuldigheid deze website en teksten gemaakt. We erkennen geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. ByPetri sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welke opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. We zullen er alles aan doen om bovengenoemde te voorkomen of aan te passen. Heb je een foutje gezien? Stuur een mail naar info@bypetri.nl.
Ook zijn we niet aansprakelijk voor de reacties of uitingen die op onze blogs of Social Media plaatsvinden. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheid dan wel rechten of plichten worden ontleend.

We bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Wil je dat er gegevens worden verwijderd of een wijziging daarvan of inzage hiervan, stuur ons een mail naar info@bypetri.nl.

Op deze site tref je een aantal links naar andere websites. ByPetri is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.